Geslaagde open dagen Van Beers Agro en melkveebedrijf Van de Pas

Op 15 en 16 september 2018 waren er open dagen van Van Beers Agro en melkveebedrijf  Van de Pas. Organisatie was in handen van Brabant Bewust, samen met enkele andere partijen. Bezoekers werden o.a. geïnformeerd over bemestingsproeven in de mais, het tegengaan van bodemverdichting onder grasland, en rasverschillen in de aardappelteelt en de effecten van bekalking. Er was veel belangstelling.